Αρ. πρόσκλησης 2/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου (18.10.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής με βάση το Άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00 μ. μ.  με τα παρακάτω θέματα διάταξης.