Αρ. πρόσκλησης 2/2019 Δημοτικού Συμβουλιού Δήμου Δυτικής Λέσβου (23.09.2019)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα 07:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Αρ. πρόσκλησης 2/2019 Δήμου Δυτικής Λέσβου (23.09.2019)