Αρ. πρόσκλησης 1/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Λέσβου (16.01.2020)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει του άρθρου 95 του Ν.3463/2006, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής, την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ., με το κάτωθι μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης :

Έγκριση προσχεδίου και σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Λέσβου, έτους 2020.