Αρ. πρόσκλησης 1/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δυτικής Λέσβου (16.10.2019)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , με βάση το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καλλονής, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.