Ανακοίνωση σχετικά με τον ΟΤΑΛ

Με αφορμή τα δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα από τον ΟΤΑΛ και ειδικότερα σχετικά με την εκπροσώπηση της Λέσβου στις εκθέσεις που πραγματοποιούνται αυτόν τον καιρό, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και η αρμόδια δημοτική σύμβουλος (εν δυνάμει πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου) Αφροδίτη Βατή, γνωρίζουν τις προσπάθειες των υπαλλήλων του ΟΤΑΛ να εκπροσωπήσουν το νησί της Λέσβου σε όλες τις εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Όμως, ως νεοσύστατος δήμος που λειτουργεί μόλις δυόμισι μήνες, δεν έχουμε προβεί στην υποστήριξη ή στην συμμετοχή σε καμία έκθεση ή πρωτοβουλία του ΟΤΑΛ, καθώς, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει τον ΟΤΑΛ, δεν μας αντιπροσωπεύει ο τρόπος με τον οποίο υφίσταται και λειτουργεί σαν οργανισμός στη παρούσα φάση. Μάλιστα έχουμε εκφράσει σε κάθε τόνο, πως θα θέλαμε να συζητηθεί υπό νέα βάση η όλη λειτουργία και λογική ύπαρξης του ΟΤΑΛ, ως οργάνου που σκοπό έχει να εκπροσωπεί το νησί μας με ενέργειες που θα φέρουν ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού.

Επί τη ευκαιρία, θα θέλαμε να τονίσουμε ακόμη το γεγονός πως είναι επιτακτική ανάγκη κατά την άποψή μας, η Λέσβος να εκπροσωπείται ως ένας προορισμός, με συνεργασία όχι μόνο των δύο νεοσύστατων δήμων, της Περιφέρειας, και του Επιμελητηρίου αλλά και όλων των ιδιωτικών φορέων που απασχολούνται και εξειδικεύονται στον τουρισμό, πάντα κάτω από μια «ομπρέλα». Κι αυτό διότι είναι καιρός να καταλάβουμε πως ούτε οι δημόσιοι φορείς μόνοι τους, ούτε οι ιδιωτικοί φορείς μόνοι τους, δεν θα έχουνε ποτέ το επιθυμητό αποτέλεσμα που επιδιώκουν εάν δεν συνεργαστούν ουσιαστικά μεταξύ τους. Οφείλουμε λοιπόν να αναθεωρήσουμε την μέχρι τώρα πορεία μας, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα που θα αναδείξει τη Λέσβο ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς και μαγικούς προορισμούς της Ελλάδος.