Ανακοίνωση για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των υπηρεσιών του δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή

Ο Δήμος Λέσβου ζητά να μισθώσει ακίνητο γραφείο στην Καλλονή προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση