Ανακοίνωση για πρόσληψη γυμναστών 2019-2020

Ο σύνδεσμος «ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2019-2020 και τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

α) Πέντε   (5) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού Αθλητισμού β) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίριση   γ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα χειροσφαίρισης ή πετοσφαίρισης δ) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού και ε) Δύο (2) ΠΦΑ με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή.